Strafferetsadvokater

by admin

Strafferetsadvokater

Der er en række former for økonomisk kriminalitet, der kræver juridisk bistand. Strafferetsadvokater i vores advokathus er eksperter i denne type sager. Så hvis man er mistænkt for en strafbar handling, er det utrolig vigtigt, at man henvender sig til os. Det er rigtig nok, at man har pligt til at oplyse politiet om sit navn, sin adresse og fødselsdato. Men ud over det er man ikke forpligtet til at udtale om den sag, man er sigtet for. Det betyder, at man må lytte til sagens kerne og dens implikationer, men det er tilrådeligt, at man ikke udtaler sig, inden man har rådført sig med sin forsvarsadvokat. Det er nogle af de rettigheder, man i Danmark har, og som er klogt, at man benytter sig af. Når det gælder straffesager, der omhandler skatte- eller momsvig, så er det væsentligt, at man allierer sig med en kompetent advokat. Der er tale om meget komplicerede sager, som kræver en del ekspertise og erfaring. På den måde sikrer man, at ens interesser bliver varetaget bedst muligt.

Sagkyndig rådgivning

Det siger sig selv, at man er bedre stillet, når man har en dygtig forsvarsadvokat på sin side. Når det gælder sager, der vedrører økonomisk kriminalitet, er det politiet, der har bevisbyrden. Det betyder, at hvis politiet mangler solid dokumentation for, den påståede forbrydelse, er de nødt til at lade sagen frafalde. Det er det, vi målrettet gå efter. Vi bestræber os på at opnå en frikendelse. Det er noget, vi mange gange har opnået på vores klienters vegne.

You may also like

Leave a Comment